1. “However, despite being faster and easier to use than Deluxe Paint, Brilliance never achieved the same level of popularity.” – Känns som att det är ett genomgående tema för vår käre vän Niklas…

    Skulle inte bilden vinna på ett nihilistisk ljudspår?

Comments are closed.