Politiska partier på Twitter 2010 – ett analysunderlag

Översikt politiska partier - antal följare

Hur använder politiska partier Twitter som kommunikationskanal? Är de där för syns skull, finns det riktiga människor bakom kontot och deltar de i dialog? Genom att hämta data från Twitters API (ett slags gränssnitt för datorer där man kan läsa ner den öppet synliga information som finns på Twitter) kan man sammanställa information på ett sätt som förhoppningsvis gör att det blir lättare att resonera kring frågorna ovan.

Partierna som ingår i underlaget är Centerpartiet, Feministerna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Piratpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Samtliga har ett användarkonto på Twitter som jag uppfattat som det officiella kontot för partiet. Tillsammans har de ca 16000 följare (användarkonton som är kopplade till partiets användarkonto) och har gjort ca 9000 inlägg. I nästa nivå, antalet följare till varje följare, finns uppskattningsvis ca 10 miljoner användarkonton. Denna information kan ange den potentiella räckvidden i andra nivån av vidarebefodrade meddelanden (s.k. “re-tweets”).

Länk till hela underlaget finns i slutet av artikeln.

Överblick

Detta är ett utsnitt ur den kompletta översiktsbilden (se länk längst ner på denna sida). Genom att rita ut linjer mellan partiers användarkonton och följares användarkonton på ett sätt som minimerar avstånden mellan dem kan man få en överblick som visar hur ett partis följare är fördelade. Streckets färg är satt till partiets färg. Användarkonton som är kopplade till flera partier hamnar närmare mitten av kartan och användare som bara följer ett parti hamnar i ytterkanterna. T.ex. finns de flesta journalister och redaktioner i mitten av kartan eftersom de ofta följer många partier.

(Visualiseringen är skapad med algoritmen Fruchterman–Reingold i verktyget Gephi)

Översikt politiska partier - antal följare

I kartan framgår att merparten av ett partis följare bara följer ett parti (“svansen”). Storleken på partiernas bubblor i kartan är proportionella mot antalet följare (inkommande streck). Antalet anges även i siffran under partibeteckningen. Journalister och politiskt intresserade återfinns i mitten av kartan där det blir trångt mellan streck och kontonamn.Utsnitt - personer som följer partier på twitter

Meddelanden

Partierna använder sin twitterkanal på lite olika sätt. Några använder den främst till att trycka ut länkar till partiets pressmeddelanden men flera verkar besvara inkommande frågor. Utrymmet för meddelanden på Twitter är kort (140 tecken) så det är svårt att föra dialog i större omfattning. Andelen svar beror såklart även på antalet inkomna frågor och möjligheterna partiet haft att besvara dem. Vissa kan ha besvarats i privata direktmeddelanden och har då inte tagits med i statistiken.

Parti Antal Andel svar
Socialdemokraterna 2054 18 %
Miljöpartiet 1231 16 %
Moderaterna 1053 18 %
Vänsterpartiet 993 8 %
Piratpartiet 921 10 %
Feministerna 730 9 %
Centerpartiet 689 18 %
Kristdemokraterna 431 14 %
Sverigedemokraterna 37 0 %

Mer material

För att du själv skall kunna dra dina egna slutsatser kan du ladda ner hela kartan i PDF-format nedan. Genom att zooma i filen kan du titta på olika detaljer. Kontonamn är dolda i denna för att göra det möjligt att få en överblick över informationen. Filen är ca 2 Mb stor, och går att skriva ut i jätteformat för den som är lagd åt det hållet.

Ladda ner filen nedan
Politiska partier på twitter 2010 (PDF)

November 3: Twitter friend icon impersonation week begins

For a long time I have been amazed how much expression you can get into the twitter icon. It is only 48 by 48 pixels but many of my contacts manage to squeeze a lot of style in there. So, starting on monday november 3 I will change my twitter icon once every day trying to impersonate people who follow me on twitter. At the end of the week I’ll publish all icons side by side for your viewing pleasure. Anyone else up for the challenge?

(note: if everyone in my feed does this there might be a slim possibility to see all my followers looking like me. Apart from me, who will look like someone else. Ah, the excitement!).